Nexhmije Pagarusha


Portreti i Nexhmije Pagarushës është ikona përfaqësuese e profilit të anëtarve tanë nga zhanri i muzikës


Ermira Lefort

Përgjegjëse

Ermira Lefort


Ron Atiqi


Lirona SadriuAktivitete në 2020Ermira Lefort


Arti është Evolucioni, Arti është revolucion i cili fillon me një shkronjë të alfabetit, një notë muzikore, një prekje e ngjyrës, një goditje lapsi...


L'Art est Evolution, l'Art est révolution qui commence par une lettre de l'alphabet, une note de musique, une touche de peinture, un trait de crayon....


Lirona Sadriu

Ron Atiqi