Shoqata e Krijuesve Shqiptarë në Zvicër

Associazione di Creatori Albanesi in Zvicera

Association des Créateurs Albanais en Suisse

Verein der Albanischen Kulturschaffenden in der Schweiz

Nexhmije Pagarusha


Portreti i Nexhmije Pagarushës është ikona përfaqësuese e profilit të anëtarve tanë nga zhanri i muzikës


Ermira Lefort

Përgjegjëse

Ermira Lefort


Ron Atiqi


Lirona SadriuAktivitete në 2020Ermira Lefort


Arti është Evolucioni, Arti është revolucion i cili fillon me një shkronjë të alfabetit, një notë muzikore, një prekje e ngjyrës, një goditje lapsi...


L'Art est Evolution, l'Art est révolution qui commence par une lettre de l'alphabet, une note de musique, une touche de peinture, un trait de crayon....


Lirona Sadriu

Ron Atiqi

SHKSHZ është subjekt kulturor, që angazhohet të përfaqësoj interesat e Krijuesve Shqiptarë në Zvicër. Ajo gjithashtu angazhohet me gjitha kapacitetet e saj për t’u shërbyer të gjithë krijuesve të të gjitha profileve me synim të prezentimit, afirmimit si dhe shkëmbimit të vlerave kulturore me popujt vendas.
Shoqata bën prezantimin e autorëve të saj dhe të krijimtarisë së tyre. Aktiviteti i saj përqendrohet në organizimin e përgjithshëm të jetës kulturore në Zvicër, përmes takimeve të ndryshme artistike, konkurseve të kategorive të ndryshme krijuese etj.


SHKSHZ është subjekt kulturor, jofitimprurës, jopolitik që respekton me përpikmëri ligjet e vendit ku vepron.

Faqja jonë në fb dhe ajo në internet, do jenë platforma pune të Kryesisë dhe sektorëve për publikimin e informacioneve, aktiviteteve, vendimeve si dhe publikimit të përgjithshëm të profilit të SHKSHZ dhe anëtarësisë së saj.