Aleksandër Moisiu


Portreti i Aleksandër Mojsiut është ikona përfaqësuese e profilit të anëtarve tanë nga lëmi i arteve skenike


Përgjegjës


Fikrim Morina


Fikrim Morina


Ramadan Morina


Yllka Zuzaku


Xheneta Zuzaku


Avdi Amidi


Veli Berisha


Enis Saqiri

Aktivitete në 2020


L


Fikrim Morina