Shoqata e Krijuesve Shqiptarë në Zvicër

Associazione di Creatori Albanesi in Zvicera

Association des Créateurs Albanais en Suisse

Verein der Albanischen Kulturschaffenden in der Schweiz

Video-Projekti


Ashtu siç edhe ju kishim paralajmëruar e premtuar njëkohësisht, ditëve të fundit kemi punuar intensivisht në sistemimin e materialeve dhe sot kemi kënaqësinë që të prezentojmë videon tonë të parë, e që edhe sipas rendit alfabetik ka rastisur të jetë e një autori monumental. Brenda kësaj video të shkurtër është gërshetuar puna e përbashkët e katër sektorëve.

Aktiviteti ynë virtual si kundërpërgjigjje izolimit nga pandemia virale, do vazhdoj gjithësesi me prezentimin e të gjithë autorëve që na kanë dërguar punimet e tyre, e të cilët gjejmë rastin që edhe një herë ti falenderojmë!

Shikim të këndshëm!

                                                                          SHKSHZ

SHKSHZ është subjekt kulturor, që angazhohet të përfaqësoj interesat e Krijuesve Shqiptarë në Zvicër. Ajo gjithashtu angazhohet me gjitha kapacitetet e saj për t’u shërbyer të gjithë krijuesve të të gjitha profileve me synim të prezentimit, afirmimit si dhe shkëmbimit të vlerave kulturore me popujt vendas.
Shoqata bën prezantimin e autorëve të saj dhe të krijimtarisë së tyre. Aktiviteti i saj përqendrohet në organizimin e përgjithshëm të jetës kulturore në Zvicër, përmes takimeve të ndryshme artistike, konkurseve të kategorive të ndryshme krijuese etj.


SHKSHZ është subjekt kulturor, jofitimprurës, jopolitik që respekton me përpikmëri ligjet e vendit ku vepron.

Faqja jonë në fb dhe ajo në internet, do jenë platforma pune të Kryesisë dhe sektorëve për publikimin e informacioneve, aktiviteteve, vendimeve si dhe publikimit të përgjithshëm të profilit të SHKSHZ dhe anëtarësisë së saj.